Nieuws

 • Ook zin in Chips? link

  Jan Rabaey en Pieter Van Nuffel schreven samen een boek waarin je te weten kan komen hoe digitale technologie de wereld verandert. We zijn hen heel dankbaar dat ze de opbrengst van hun boek schenken aan Dwengo! Wil je kans maken om een kopie van het boek te winnen? Neem dan voor donderdag 4 juli 2024 om 11u30 deel aan de wedstrijd.

  Chips cover

  calendar_month Jul 2, 2024
 • AI in de Zorg link

  Meer grip krijgen op je gezondheidsdata

  We zijn heel blij met de steun die we krijgen van de Koning Boudewijnstichting! We zullen de kaartenset van het project AI in de Zorg aanpassen zodat het ook bruikbaar is om de kennis van gezondheidsdata van burgers en patiënten - met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren - te verbeteren en het kritisch gebruik en beheer ervan door diezelfde burgers en patiënten te stimuleren.

  kaartenset

  Lees meer

  calendar_month Jan 24, 2024
 • De toekomst van AI link

  VBO-FEB REFLECT NL#30 - INNOVATIE-INSPIRATIE - april 2023

  “Artificieel & intelligent. Twee woorden die vaak in combinatie opduiken. Maar wat betekenen ze echt? Hoe verhouden hun inhouden zich tot elkaar? En wat kan artificiële intelligentie (AI) betekenen voor Belgische bedrijven, vandaag en in de toekomst?”

  Lees in dit artikel wat Francis wyffels en Andreas Verleysen van het AI & Robotics lab (IDLab-UGent) hierover vertellen.

  Lees meer

  calendar_month Jan 3, 2024
 • Ook leerkrachten ontdekken AI: van examenvragen opstellen tot lesvoorbereidingen maken link

  De Standaard - Klaas Maenhout

  Eerst was er angst voor ChatGPT en andere vormen van artificiële intelligentie (AI), nu komen steeds meer scholen in de ontdekkingsfase terecht. ‘De leraar zal zich moeten aanpassen.’

  Dit artikel in De Standaard plaatst enkele van onze AI-projecten in de kijker.

  Lees meer

  calendar_month Dec 21, 2023
 • Speciale editie WeGoSTEM Codeweek link

  We kijken tevreden terug op deze editie van WeGoSTEM. We hebben 800 kinderen bereikt, waarvan 70 % specifiek tot onze doelgroep behoort (dit baseren we op openbare informatie over gelijke onderwijskansen - sociaal economische status).
  Dit alles dankzij 60 enthousiaste vrijwilligers die er weer voor zorgden dat alles in de klassen op rolletjes liep.

  Lees meer

  calendar_month Oct 31, 2023
 • Vlaanderen Digitaal Award voor AI Op School! link

  Op de nocturne van de Trefdag Vlaanderen Digitaal in Flanders Expo zijn de drie Vlaanderen Digitaal Awards uitgereikt.
  Onze vzw Dwengo won met het project AI Op School de award voor het “Meest Inclusieve project”. De jury was onder de indruk hoe dé technologie van het jaar (AI) in laagdrempelige lesinhoud werd vertaald.

  Prijsuitreiking

  Artificiële intelligentie is nu al overal aanwezig, en dat zal alleen maar toenemen.
  Wij bij Dwengo zijn er dan ook van overtuigd dat iedereen inzichten moet hebben in de werking van AI. Inzichten in AI zijn bovendien een noodzaak geworden in het kader van mediawijsheid en burgerzin. En dat voor elke burger, en in het bijzonder voor de leerkrachten en leerlingen van onze scholen.

  We zien dat opleidingen ‘voor iedereen’ in de praktijk vaak blijven hangen bij het gebruiken van AI-tools. Bij Dwengo menen we dat dat niet volstaat, maar dat enkel voldoende kennis van de algoritmes achter de AI-systemen ons toelaat op een bewuste manier met AI-systemen om te gaan.
  Daarom werkten we een AI-leerlijn uit: AI Op School, ook inspelend op de nieuwe minimumdoelen.
  Aan de hand van verschillende thema’s willen we een zo breed mogelijk publiek boeien.
  Via de scholen pogen we alle leerlingen van het secundair onderwijs te bereiken, ongeacht hun studierichting en thuissituatie.
  We zorgen voor laagdrempeligheid door activiteiten met en zonder computer aan te bieden. Ook daardoor is er voor elk wat wils en is het voor iedereen haalbaar.
  De leerlijn is gratis beschikbaar op onze website en kan door iedereen doorlopen worden, ook door jou. Onze leerlijn kan daarom ingezet worden voor levenslang leren, op eigen initiatief of door elke organisatie die dat wil. Voor wie zelf niet beschikt over een computer, bieden de computers in de lokale bibliotheek een uitkomst.

  Dwengo is 5 jaar geleden gestart met AI Op School. Samen met en dankzij de vele partners kwamen we tot de leerlijn die er nu is. In het bijzonder willen we de UGent (IDLab-AIRO en de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur) en de cel iSTEM inkleuren bedanken.

  Projecten AI Op School

  Lees meer

  calendar_month Oct 26, 2023
 • Nominatie AI Op School voor Vlaanderen Digitaal Awards! link

  Het project AI Op School werd genomineerd voor de Vlaanderen Digitaal Awards in de categorie “meest inclusieve project”. We zijn zeer blij met de erkenning die we krijgen van Digitaal Vlaanderen.

  Het project AI Op School is een verzameling van diverse leeractiviteiten die leerlingen van het secundair onderwijs in contact brengen met de principes van machine learning en AI. Al het ontwikkelde lesmateriaal werd geïntegreerd in interactieve leerpaden op onze website die leerlingen en leerkrachten kosteloos en volledig zelfstandig kunnen doorlopen. In deze leerpaden integreren we ook Jupyter notebooks waarin gebruikers snel en laagdrempelig aan de slag kunnen gaan met verschillende technieken van machine learning en AI.

  Omdat niet alle kinderen en jongeren, in het bijzonder deze uit de kansengroepen, toegang hebben tot naschoolse activiteiten zoals de STEM-academies, proberen we hen te bereiken via de school. Het lesmateriaal situeert zich binnen verschillende maatschappelijk relevante contexten voor alle leeftijden van het secundair onderwijs. Een aantal voorbeelden van contexten waarvoor we materiaal hebben, zijn: gezondheidszorg, klimaat, landbouw, taaltechnologie, kunst, … Door het gebruik van ‘atypische’ STEM-contexten, zoals zorg, klimaatverandering en taal, samen met de integratie van ‘real-world’ data, creëren we authentieke leerervaringen waarmee we hopen dat meer leerlingen geboeid zullen zijn door STEM. Zo vergroten we de kans dat leerlingen later een studiekeuze voor wiskunde, wetenschappen of technologie zullen overwegen.

  Meer info over de nominatie

  calendar_month Oct 4, 2023
 • InnoVET-project: Alles onder (µ)controle link

  InnoVET

  Samen met twee scholen, De Vesten Herentals en GO! Erasmusatheneum Deinze, zal Dwengo vzw in een leerpad voorzien, dat gericht is op het aanleren van de basisprincipes van microcontrollerprogrammeren, en dat gealigneerd is met de minimumdoelen van arbeidsmarktgerichte, dubbele en doorstroomfinaliteit.

  De doelstelling is te komen tot een leerlijn mechatronica bestaande uit lesmateriaal gekoppeld aan de onderwijsdoelen (inclusief instructievideo’s, een leerkrachtenhandleiding en online leerpad voor leerkrachten). De leerlijn zal zich in de tweede graad toespitsen op concrete toepassingen waarin de microcontroller dient als verwerkingseenheid en in de derde graad op de werking en de geïntegreerde functionaliteiten van de 8-bit-controller.

  Partners:
  Een samenwerking tussen SO De Vesten Herentals en GO Erasmusatheneum Deinze, KTA Brugge en GITO Oudenaarde onder trekkerschap van Dwengo vzw. Ondersteund door de onderzoeksgroep AIRO, de cel iSTEM en de pedagogische begeleidingsdiensten. De arbeidsmarktpartners zijn Agoria en Intersoft Electronics NV.

  Lees meer (pdf) >

  calendar_month Sep 21, 2023
 • AI: The Good, the bad and the ugly link

  Lezing Mieke De Ketelaere - Merelbeke, 12 oktober 2023

  “Duik in de wereld van AI met Geertrui Mieke De Ketelaere’s boeiende lezing!”

  AI: The good, the bad and the ugly

  De afgelopen maanden heeft generatieve AI - een variant van kunstmatige intelligentie (AI) die nieuwe, originele inhoud kan creëren - een ware revolutie teweeggebracht. Hierdoor zijn nieuwe en grensverleggende toepassingen ontstaan die voorheen ondenkbaar waren.

  Deze lezing onderzoekt de geschiedenis en toekomstige waarde van generatieve AI voor zowel bedrijven als de samenleving. Van het scheppen van realistische visuele en audio-inhoud tot het stimuleren van medisch onderzoek en het faciliteren van wetenschappelijke ontdekkingen.

  Tegelijkertijd belicht de lezing de potentiële risico’s voor mens en planeet, waaronder misbruik en manipulatie. Door de kansen en uitdagingen van deze geavanceerde technologie in balans te brengen, kunnen we streven naar een positieve en verantwoorde toekomst, en de komst van een nieuwe ‘AI-winter’ voorkomen.

  Lees meer (pdf) >

  Inschrijven

  calendar_month Sep 11, 2023
 • Bebras-wedstrijd maakt leerlingen warm voor computationeel denken link

  Schoolit

  Kris Coolsaet sprak op ons congres Computationeel denken, STEM en AI over de Bebras-wedstrijd. We maken dankbaar gebruik van de vragen van deze wedstrijd in ons lesmateriaal over computationeel denken. Bekijk er zeker het leerpad ‘Bebras’ eens.

  Schoolit blogpost >

  calendar_month Jun 20, 2023
 • iSTEM: wanneer computationeel denken en STEM elkaar overlappen en versterken link

  Schoolit

  Een verslag van de geïnspireerde uiteenzetting van Marie-Paule Buyse van de cel ‘iSTEM inkleuren’ tijdens ons congres Computationeel denken, STEM en AI.

  Schoolit blogpost >

  calendar_month Jun 20, 2023
 • Nieuwe (specifieke) minimumdoelen. Wat ligt er bij ons op de plank? link

  In het kader van de nieuwe minimumdoelen werken we druk aan nieuwe leerpaden.

  Verschijnen weldra:

  • een leerpad ‘Statistiek met Python’ binnen het thema ‘Wiskunde’ en de minimumdoelen Wiskunde en Statistiek;
  • een leerpad ‘De invloed van digitale systemen op de maatschappij’ binnen het thema ‘Computationeel denken’ en de minimumdoelen Computationeel denken en Mediawijsheid;
  • een leerpad ‘Insectenboek’ binnen de thema’s ‘Programmeren met Python’ en ‘STEM’ en de specifieke minimumdoelen Informaticawetenschappen.
  calendar_month Jun 15, 2023
 • Ons Chatbot-project op Duik in taal! link

  Duik in taal! promoot het talenonderwijs.

  In de nieuwe minimumdoelen is ook taaltechnologie opgenomen.

  Met ons project rond taaltechnologie voorzien wij alvast in lesmateriaal om dit thema op een zinvolle manier naar de klas te brengen. Dit lesmateriaal is opgenomen op het Duik in taal!-lerarenplatform.

  Overzicht didactisch materiaal taaltechnologie

  calendar_month Jun 15, 2023
 • Impactsuccesverhaal: Robotica link

  UGent

  Als kind wilde Francis wyffels al zelf robots bouwen. Nu geeft hij die kans aan andere jongeren.

  Lees meer >

  calendar_month Jun 3, 2023
 • Door het glazen plafond: vrouwen in tech link

  Stad Gent

  Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2023 sprak Stad Gent met twee vrouwelijke tech-ondernemers: Geertrui Mieke De Ketelaere en Charlotte De Vlieghere.

  Mieke is een trouwe supporter van Dwengo vzw.

  Lees meer >

  calendar_month Jun 3, 2023
 • Moeten we AI in de klas verbieden of omarmen? link

  Hoe het onderwijs zich voorbereidt op een toekomst met kunstmatige intelligentie
  Human - Iza Omlo

  Robots voor de klas, een computer die je scriptie schrijft of een systeem dat dyslexie vroeg opspoort: de mogelijkheden op het gebied van AI (artificiële of kunstmatige intelligentie) lijken eindeloos. Hoe bereiden we docenten, studenten en leerlingen voor op een toekomst met AI? “Het vereist een bepaalde manier van denken om het beste uit AI te halen.”

  Lees meer >

  calendar_month May 26, 2023
 • Project AI in de Zorg link

  De leerlingencursus voor de finaliteit doorstroom van het project ‘AI in de Zorg’ staat klaar in het leerpad. Dit project heeft heel wat te bieden. De M in STEM en computationeel denken hebben een belangrijke plaats in dit project. Je kan bovendien kiezen tussen plugged (met Python) en unplugged (bv. kaartenset) activiteiten.

  Lees meer >

  calendar_month Apr 17, 2023
 • Computationeel denken, STEM en artificiële intelligentie in de klas link

  Kom naar ons congres op 7 juni 2023, De Krook, Gent

  Voormiddag: Computationeel denken en geïntegreerde STEM concreet in de klas
  Namiddag: Artificiële intelligentie en haar maatschappelijke aspecten in de klas

  Lees meer >

  calendar_month Mar 22, 2023
 • Uitlenen van de 'Sociale robot'-kit link

  Voor scholen uit de provincie Oost-Vlaanderen stelt de provincie 6 sets ter beschikking. Deze kunnen in overleg met de verantwoordelijken ontleend worden via e-mail.

  Scholen van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen kunnen terecht bij hun pedagogische begeleidingsdienst.

  De cel iSTEM inkleuren heeft ook enkele sets die we gratis uitlenen. Je kan robotkits reserveren via dit formulier. Zodra iSTEM je vraag ontvangt, nemen ze contact op om een contract op te maken voor deze reservatie. De cel stelt het materiaal gratis ter beschikking, jij zorgt voor de ophaling en de retour van de volledige sets. Heb je nog vragen, aarzel niet iSTEM te contacteren via e-mail.

  calendar_month Mar 22, 2023
 • WEGOSTEM voor de derde graad van het basisonderwijs link

  Ontleen gratis de tekenrobots van Dwengo vzw in de bibliotheek en breng STEM in de klas.

  Lees meer

  calendar_month May 30, 2022
 • Uitlenen van de 'Sociale robot'-kit link

  Je kan de ‘Sociale robot’-kits ontlenen bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

  Maximaal één maand gratis ontlenen.

  Elke kit bevat materiaal om vijf robots te bouwen. Voor bijvoorbeeld een klas van 24 leerlingen, kan je twee bouwkits reserveren en jouw leerlingen per twee of drie een sociale robot laten bouwen. Er zijn in totaal 6 bouwkits beschikbaar.

  Reserveer via +32 9 267 74 75 of onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be. Haal de bouwkits op in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 in Gent.

  Lees meer >

  calendar_month Dec 23, 2021
 • OnderSTEMboven - Hoe ondersteunt Dwengo STEM op scholen link

  Uitgeverij Van In, Technopolis

  Maak kennis met Nele van Dwengo. Ze vertelt over het lesmateriaal dat Dwengo in een brede STEM-context aanbiedt: van robotica, programmeren, computationeel denken tot artificiële intelligentie. Nele licht graag toe hoe we jou als leerkracht kunnen ondersteunen met didactisch materiaal en opleidingen.

  Alle lesmateriaal vind je op deze website.

  Bekijk >

  calendar_month Jun 15, 2021
 • Finale Red Robotegem! link

  Robotland

  Samen met Dempsey Hendrickx, de burgemeester van Robotegem, ontdek je wat robots nu eigenlijk zijn en wat ze allemaal kunnen. Samen met Dempsey en verschillende onderzoekers en ingenieurs ga je op bezoek in Robotland.

  Ook Francis wyffels en Pieter Wolfert van de onderzoekgroep UGent - IDLab - AIRO vertellen over hun onderzoek met robots.

  Bekijk >

  calendar_month May 26, 2021
 • Radiospecial 'Why is this AI?' link

  Urgent FM

  Radiospecial over AI ter gelegenheid van de Belgische AI-week. Met Francis wyffels en Zimcke Van de Staey.

  Beluister >

  calendar_month Mar 18, 2021
 • Wat is artificiële intelligentie? Welke mogelijkheden creëert AI voor Vlaamse bedrijven? link

  Digitale toekomst - Vlaamse Overheid

  Wat is artificiële intelligentie ? Wat heeft dit te maken met machine learning? En welke mogelijkheden creëert deze technologie voor Vlaamse bedrijven?

  In dit artikel beantwoordt Francis wyffels deze 8 vragen:

  Wat is artificiële intelligentie? Wat is machine learning? Waar zien we AI vandaag al in het bedrijfsleven? Welke wetgeving moet je volgen als je AI inzet? Wat zijn de voordelen en mogelijkheden van AI? Kent AI ook nadelen en problemen? Wat heb je nodig om AI te kunnen inzetten? Hoe start je met je eerste AI-project?

  Lees meer >

  calendar_month Mar 17, 2021
 • Boekvoorstelling Mens versus Machine link

  Geertrui Mieke De Ketelaere legt in haar boek Mens versus Machine (Pelckmans, 2020) op toegankelijke en transparante wijze de basisconcepten van AI uit.
  Ze interviewde daarvoor ook Francis wyffels. Zo neemt ze ons mee achter de schermen van Dwengo, het goede doel dat werd gekozen voor de opbrengsten van het boek.

  Lees meer (pdf) >

  calendar_month Mar 16, 2021
 • Meer jongeren uit kansengroepen en meisjes in STEM: hoe Francis wyffels het aanpakt link

  TEDx

  Op TEDx vertelt Francis over zijn droom en legt uit hoe hij het aanpakt om meer jongeren uit kansengroepen en meisjes te bereiken.

  Bekijk >

  calendar_month Mar 14, 2021
 • Voorstelling Dwengo vzw en AI Op School link

  Met Dwengo vzw en AI Op School willen we jongeren en leerkrachten de steeds meer gedigitaliseerde wereld beter laten begrijpen.

  Bekijk >

  calendar_month Feb 23, 2021
 • OnderSTEMboven - Hoe integreer ik wiskunde in mijn STEM-lessen? link

  Uitgeverij Van In, Technopolis

  Wiskunde en computationeel denken in STEM. Door Natacha Gesquière.

  Bekijk >

  calendar_month Feb 5, 2021
 • Artificial Intelligence: monster van Frankenstein of reddende engel? link

  De Krookkrant januari - februari - maart 2021

  Interview met Francis wyffels en Mieke De Ketelaere

  Gps, spraakherkenning, computervertalingen: 20 jaar geleden leek het nog sciencefiction, vandaag vinden we het doodnormaal. Allemaal zijn het toepassingen van artificiële intelligentie. Neemt die artificiële intelligentie binnenkort de wereld van ons over, of wordt ons leven er alleen beter door? De Krookkrant stak haar licht op bij AI-experts Francis wyffels van de UGent en Mieke De Ketelaere van imec.

  Interview: Veerle Blykers Foto: Christophe Vander Eecken

  Lees meer (jpg) >

  calendar_month Jan 12, 2021
 • Jong geleerd link

  EOS Special Technologie en Gezondheid

  Met ‘AI Op School’ maken we jongeren bekend met de mogelijkheden én valkuilen van artificiële intelligentie, ook in de zorgsector.

  Lees meer (pdf) >

  calendar_month Oct 22, 2020
 • KIKS-project rond AI wint Koningin Paolaprijs link

  AIG-Nieuws nr. 127 – oktober 2020

  De Koningin Paoloprijs voor het onderwijs is een prijs voor leerkrachten van het gewoon basisonderwijs en gewoon secundair onderwijs die een pedagogisch project bedacht hebben dat bij de leerlingen interesse en bewondering wekt voor wetenschappelijke vakken. De prijs beloont creatieve en vernieuwende onderwijstrajecten die verder gaan dan kennisoverdracht. Het moet jongeren aanzetten om in het hoger onderwijs te kiezen voor studiegebieden gericht op wetenschappelijk en technologisch onderzoek. Het onderwijsproject KIKS wist de jury duidelijk te overtuigen en kaapte de eerste prijs weg!

  Lees meer (pdf) >

  calendar_month Oct 15, 2020
 • De winnaars van de M-Awards 2020 zijn bekend! link

  Mediawijs

  In de categorie Mediawijs Educatief project gaat ‘AI op school’ van Dwengo vzw met de trofee lopen. ‘AI Op School’ biedt een leerlijn aan over artificiële intelligentie (AI). Leerlingen van het eerste t.e.m. het zesde middelbaar krijgen binnen maatschappelijk relevante contexten inzicht in de concepten van AI en kunnen er daardoor bewuster, kritischer en mediawijzer mee omgaan.

  Lees meer >

  calendar_month Sep 25, 2020
 • Laureaten Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2019-2020 link

  Stichting Koningin Paola

  In een uniek samenwerkingsverband tussen de Sint-Bavohumaniora, de UGent, de Plantentuin Meise en Dwengo vzw werd KIKS uitgewerkt, een STEM-project over klimaatverandering, biologie en artificiële intelligentie (AI). KIKS maakt deel uit van een overkoepelend project ‘AI Op School’ waarin de basisconcepten van artificiële intelligentie worden aangebracht vanuit een maatschappelijke context.

  Lees meer >

  Bekijk >

  calendar_month Jul 2, 2020
 • Het KIKS-project - Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata link

  NVOX

  Met KIKS willen we de leerlingen warm maken voor STEM en in het bijzonder voor informatica. We hopen het stereotype beeld van de wereldvreemde programmeur te doorbreken. Via het KIKS-project zien leerlingen dat het werk van exacte wetenschappers en de samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines essentieel is voor een betere wereld. Bovendien streven we ernaar de leerlingen kritischer naar de gedigitaliseerde wereld te laten kijken. De doelgroep van het KIKS-project zijn leerlingen van de laatste twee jaar van het secundair onderwijs in België, in Nederland geschikt voor bij nlt, wiskunde B, wiskunde D en/of informatica.

  Lees meer >

  Lees meer (pdf) >

  calendar_month Apr 13, 2020
 • Gastblog: AI op School link

  Kenniscentrum Data & Maatschappij

  Het ‘AI op School’-team vindt dat leerlingen die het secundair onderwijs verlaten, inzicht moeten hebben in onze gedigitaliseerde wereld. In deze gastblog leggen ze uit hoe en waarom.

  D&M blogpost >

  calendar_month Mar 16, 2020
 • De butlerrobot is nog niet voor morgen link

  AIG-Nieuws nr. 118 – juli 2018

  Het onderzoek naar artificiële intelligentie (AI) maakte de afgelopen jaren gigantische sprongen voorwaarts. In korte tijd zijn onderzoekers en bedrijven erin geslaagd om computers te leren begrijpen wat er op een foto staat, werden autonome testwagens in het straatbeeld geïntroduceerd en publiceerde Google een programma, AlphaGo Zero, dat zichzelf het bordspel Go aanleert tot bovenmenselijk niveau. De constante in al deze toepassingen is dat ze gedreven worden door diepe neurale netwerken.

  Lees meer (pdf) >

  calendar_month Jan 31, 2020