Chatbot

Waar taal en technologie samenkomen, ontstaat het domein van Natural Language Processing (NLP). Met technieken uit machine learning, zoals het trainen van modellen om tekst, afbeeldingen of geluidsfrequenties te herkennen, kunnen we computers op een intelligente manier laten werken met taal. Bekende NLP-toepassingen van machine learning zijn bijvoorbeeld vertaalprogramma's, spraakbesturingssystemen of virtual assistants zoals Siri, en chatrobots.

We buigen ons over vragen als Hoe kunnen we automatisch teksten begrijpen, vertalen en zelfs schrijven?, Kan een computer emoties of ironie herkennen in een tekst?, en vooral Hoe belangrijk zijn data?. Leerlingen van de tweede en de derde graad secundair onderwijs krijgen inzicht in het domein NLP en zetten hun eerste stappen in de wereld van het programmeren met Python.

Het wetenschappelijk onderzoek

In het domein van Natural Language Processing (NLP) doen onderzoekers een beroep op algoritmen om teksten onder de loep te nemen. Ze gebruiken daarvoor zowel kennisgebaseerde als datagebaseerde kunstmatige intelligentie. Zo kunnen ze via sentimentanalyse nagaan of mensen zich positief of negatief uitlaten over bepaalde producten, bedrijven of personen op sociale media. Aan de hand van de tekststijl proberen ze te achterhalen wie een bepaalde tekst schreef. Ze onderzoeken ook hoe ze persoonlijkheidstypes kunnen onderscheiden op basis van taal. Een goede kennis van taalkunde, computerwetenschappen en psychologie zijn daarbij onontbeerlijk; NLP is een interdisciplinair domein.

De ontwikkelingen in de taaltechnologie leveren nieuwe tools om fake nieuws op te sporen, criminaliteit te bestrijden en de gezondheidszorg efficiënter te maken; ook in de bedrijfswereld zijn er tal van toepassingen.


AI

Om natuurlijke taal te verwerken, wordt artificiële intelligentie gebruikt. De leerlingen exploreren de natural language processing systemen voor toepassingen zoals sentimentanalyse, cyberpestdetectie, en auteursherkenning. Deze systemen gaan niet om met ruwe data, maar de teksten worden eerst voorbereid voordat de computer ze analyseert. De leerlingen krijgen inzicht in de principes van computationeel denken, die hier duidelijk worden geïllustreerd, zoals decompositie, patroonherkenning, abstractie en algoritmen. Ze maken kennis met de mogelijkheden en beperkingen van kennisgebaseerde en datagebaseerde systemen.

Chatbots

Steeds meer bedrijven en organisaties plaatsen een chatbot op hun website met het oog op een betere dienstverlening. Dankzij NLP en het in acht nemen van de verwachtingen van de gebruikers worden deze automatische gesprekspartners steeds aangenamer in gebruik. Chatbots worden ingezet voor de klantendienst, HR, het geven van informatie .... en in verschillende domeinen zoals de gezondheidszorg, ontspanning, de bedrijfswereld, de politiek en het onderwijs. De leerlingen ondervinden zelf de beperkingen van een regelgebaseerde chatbot, wat hen mediawijzer maakt, aangezien de meeste chatbots in commerciële toepassingen vandaag nog hoofdzakelijk regelgebaseerd werken.

Sentimentanalyse

De populariteit van het internet leidde niet alleen tot de opkomst van de sociale media, maar deed ook een nieuw onderzoeksdomein ontstaan: het detecteren van gevoelens en opinies in teksten. Sentimentanalyse heeft haar belang reeds bewezen voor de zakenwereld, de industrie en de maatschappij. Automatisch een sentimentscore toekennen aan online klantenreviews, tweets over politiek, of een chatbotgesprek, het gebeurt allemaal met artificiële intelligentie: NLP die zowel kennisgebaseerd (a.d.h.v. regels) als datagebaseerd (a.d.h.v. machine learning) wordt toegepast.

Ons leermateriaal

Er zijn geen leerpaden beschikbaar met uw voorkeuren.

Bestanden

description
Projectfiche Chatbot Download Dit is een kort overzicht van Chatbot-project met projectstructuur- en kenmerken.
description
BrAInfood Chatbots Download In deze brAInfood - gericht naar jongeren - geeft het Kenniscentrum Data & Maatschappij meer informatie over chatbots. De brAInfood bevat een fictief verhaal over Lotte die praat met een chatbot, en vermoedelijk informatie over haar doorgeeft aan bedrijven. Verder worden enkele aandachtspunten met betrekking tot chatbots toegelicht, alsook enkele tips voor jongeren om hun (persoons)gegevens beter te beschermen. Op die manier willen we jongeren bewuster maken van de werking van chatbots en hen stimuleren te reflecteren over de gegevens die van hen worden verzameld.​
description
BrAInfood Gepersonaliseerde nieuwsberichten Download In deze brAInfood van het Kenniscentrum Data & Maatschappij worden tips gegeven over hoe je de controle houdt over je newsfeed.​
description
Handleiding 'Chatbot' - Ook verkrijgbaar in gedrukte versie Download ​Leerkrachten verwerven via deze handleiding voldoende achtergrondinformatie om met (een deel van) het 'Chatbot'-project aan de slag te gaan in de klas. Het boek behandelt verschillende aspecten van taaltechnologie, zoals de geschiedenis van de artificiële intelligentie, de ethische aspecten ervan, sentimentanalyse en cyberpestdetectie, chatbots, sprekende digitale assistenten, en auteursherkenning. Er wordt ook ingegaan op de STEM-eindtermen en de eindtermen rond digitale competentie en mediawijsheid.
description
Improbotics - Lesmap - Leerkrachtenversie Download In de theatervoorstelling Improbotics improviseert een sociale robot mee in de scènes. In de lesmap vind je informatie over de gebruikte technologieën.​
description
Improbotics - Lesmap - Leerlingen Download In de theatervoorstelling Improbotics improviseert een sociale robot mee in de scènes. In de lesmap vind je informatie over de gebruikte technologieën.​
Het lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld overeenkomstig de voorwaarden van een Creative Commons BY-SA licentie.

Partners