Computationeel denken

In onze steeds meer gedigitaliseerde wereld is het belangrijk dat iedereen naast rekenen, lezen en schrijven ook computationeel kan denken. Computationeel denken gaat over het vermogen om problemen op te lossen met behulp van een computer.

Wanneer je computationeel denkt, dan denk je na over de stappen die nodig zijn om tot een oplossing van een bepaald probleem te komen, waarna je met behulp van jouw technische kennis de computer aan het werk zet om het probleem op te lossen.

In de klas

We demonstreren hoe computationeel denken op een betekenisvolle wijze en vanuit praktische contexten in het curriculum kan geïntegreerd worden. Dit strekt zich uit tot vakken in technische en wetenschappelijke richtingen, maar evenzeer binnen taal- en humane wetenschappen.
Onze innovatieve leermaterialen zijn verweven met de bestaande leerlijn 'AI Op School', die computationeel denken aanpakt in de eerste, tweede en derde graad binnen diverse contexten. Hierbij leggen we de focus op een multidisciplinaire aanpak met aandacht voor de impact van nieuwe technologieën op onze snel veranderende maatschappij.

Voor iedereen

Omdat computationeel denken sterk focust op probleemoplossende vaardigheden kan het aan bod komen in elk bestaand vak in het reguliere onderwijs. Het gaat dan om problemen waarvoor men de oplossing vaak gemakkelijker bekomt met behulp van een computer.

Zonder en mét computer

Via programmeerlessen kan je heel wat concepten van computationeel denken in de praktijk omzetten. Toch kan men ook zonder computer heel wat leren over computationeel denken. Daarvoor zijn tal van interessante unplugged activiteiten mogelijk.

Nascholing

Met dit project helpen we lerarenopleiders en leerkrachten secundair onderwijs aan de slag via een flexibel, online leertraject met concrete lesmaterialen, al dan niet geïntegreerd in STEM-projecten, en verschaffen we inzichten om computationeel denken te vertalen naar de eigen studierichting-specifieke context.

Inhoudelijk

De professionalisering van leerkrachten verdient de nodige aandacht, want in hun opleiding kwamen ze vaak onvoldoende in aanraking met de concepten van computationeel denken en mogelijke manieren van aanpak, didactiek en evaluatie. Onze leerpaden bieden de mogelijkheid om zichzelf na te scholen.

Nieuwe terminologie

Het is belangrijk om leerkrachten vertrouwd te maken met de terminologie zodat ze aspecten van computationeel denken in hun eigen lesmateriaal kunnen herkennen, en hun zelfvertrouwen om les te geven over computationeel denken groeit. Daartoe is er o.a. nood aan een ruim aanbod van kwalitatief lesmateriaal waaraan wij proberen tegemoet te komen.

Wetenschappelijk onderzoek

Men is nog volop bezig met het onderzoeken hoe computationeel denken het beste aan bod komt in het onderwijs. Hier proberen we je alvast een houvast te geven om ermee aan de slag te gaan, terwijl wij de bevindingen opvolgen.

Leerpaden

Hieronder vind je een breed gamma van leerpaden terug. De onderwerpen variëren van 'Definitie en aandachtspunten' tot 'historiek' en 'Eindtermen en minimumdoelen'. Een overzicht van al de leerpaden vind je terug op het einde van het leerpad 'Belang van computationeel denken'. De leerpaden staan zoveel mogelijk elk op zich. Daarom komen, over de leerpaden heen, sommige onderwerpen meermaals voor.

Congres

In 2023 organiseerden we een congres over computationeel denken. Hier vind je de presentaties terug.

Ons leermateriaal

Er zijn geen leerpaden beschikbaar met uw voorkeuren.

Bestanden

description
Concepten en aanpak computationeel denken Download poster​
description
Vier concepten van Computationeel denken uitgelegd Download Presentatie over vier concepten van computationeel denken: decompositie, patroonherkenning, abstractie en algoritme. Je kan de pdf downloaden > openen > presenteren via CTRL-L en navigeren met de pijltjestoetsen.
description
Concepten en principes Download Overzicht​
description
Unplugged activiteit - Emotiemachine (opdracht) Download Hoe kan je emoties stimuleren bij een robot?​
description
Unplugged activiteit - Emotiemachine Download Hoe kan je emoties stimuleren bij een robot?​
description
Unplugged activiteit - Kleuren op nummer Download ​Afbeeldingen kunnen op veel manieren worden gerepresenteerd. In deze kleuren op nummer puzzel moet je een afbeelding reconstrueren, gebruikmakend van de gegeven lijst van nummers; deze lijst vertelt je in welke kleur je elk vierkant (‘pixel’) inkleurt.
description
Unplugged activiteit - Een menselijk computernetwerk Download In deze activiteit maken de leerlingen kennis met hoe overdracht van gegevens over het internet werkt. Computers, smartphones en andere toestellen die met elkaar verbonden zijn via het internet, kunnen met elkaar communiceren. Om elkaar te kunnen begrijpen, dient die communicatie volgens bepaalde afspraken te verlopen. We noemen deze afspraken een protocol.​
description
Unplugged activiteit - Comprimeren Download Om afbeeldingen te verzenden over netwerken, willen we de informatie met zo weinig mogelijk data representeren. Daar komt compressie aan te pas. Met behulp van algoritmes worden afbeeldingen met zo weinig mogelijk getallen gerepresenteerd, maar wel op zo’n manier dat je de oorspronkelijke figuur nog kunt terugkrijgen. Andere algoritmes herstellen de oorspronkelijke afbeelding als de informatie de bestemming bereikt heeft.​
description
Unplugged activiteit - Programmeer eens een mens Download Computers kunnen niet interpreteren en voeren dus letterlijk iedere instructie uit die je ze geeft. De uitdaging van de programmeur bestaat erin problemen op te lossen door ze op te delen in kleine stappen die uitvoerbaar zijn door de computer, en de instructies op de juiste manier aan de computer te geven.​
description
Unplugged activiteit - Zoektocht naar spraak Download Het locked-in syndroom is een van de ergste medische aandoeningen. Je bent volledig verlamd, behalve dat je misschien nog kunt knipperen met een oog. Je intelligente geest zit opgesloten in een nutteloos lichaam: je kan alles voelen, maar niet communiceren. Het kan iedereen overkomen, uit het niets, als gevolg van een beroerte. Als je mensen met het locked-in syndroom zou willen helpen, word je dan best arts of verpleegkundige? Of kan je als computerwetenschapper ook helpen?​
Het lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld overeenkomstig de voorwaarden van een Creative Commons BY-SA licentie.

Partners