Projecten in de kijker

WeGoSTEM

Met WeGoSTEM enthousiasmeren we leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs voor techniek en informaticawetenschappen. We dagen de kinderen uit om een creatieve kunst-robot die zelfstandig kan tekenen, te bouwen en te programmeren. Zo leren ze heel wat STEM-vaardigheden van techniek tot computationeel denken. De voorbije jaren bouwden al meer dan 20.000 kinderen in heel België hun eerste robot tijdens het WeGoSTEM-project. Ook jij kan met jouw school aan de slag dankzij het gratis lesmateriaal dat via bibliotheken in heel België verspreid wordt.

Vragen? Contacteer ons via wegostem@dwengo.org. Voor bibliotheken met logistieke vragen is er een apart adres: bib@dwengo.org. Pers kan contact opnemen met Peter Bertels via 0474 87 40 95 of peter@dwengo.org.

AI Op School

Artificiële intelligentie (AI) komt volop aan bod in de media. Populaire thema’s zijn: chatbots, zelfrijdende auto’s, virtuele assistenten en het verlies aan jobs. AI-systemen dringen meer en meer onze wereld binnen. AI Op School is een project dat ontstaan is uit de bekommernis dat leerlingen kunstmatige (KI) of artificiële intelligentie moeten kunnen begrijpen en het besef dat er een hiaat is in het curriculum van het secundair onderwijs om hieraan tegemoet te komen. We maken lesmateriaal voor het secundair onderwijs rond AI gelinkt aan de eindtermen en de bestaande leerplandoelen. Al dit lesmateriaal is beschikbaar op onze website.

Vragen? Contacteer ons via team@aiopschool.be. Pers kan contact opnemen met Francis wyffels via 0473 300 729 of Francis@dwengo.org

Internationale projecten

Beschrijving internationaal project

Interesse om een internationaal project te starten? Contacteer Francis wyffels via Francis@dwengo.org